Θάλπος Αττικής

Οι ένοικοι του Θάλπος Αττικής στην 62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς