Ψυχικές Διαταραχές

«Κλαίω από χαρά»! Τι συμβαίνει πίσω από τα δάκρυα χαράς;