Ψυχικές Διαταραχές

Κατάθλιψη: Η πολλή τηλεόραση αυξάνει τις πιθανότητες για εκδήλωση της νόσου