Καλή Ψυχική υγεία

Η συνεισφορά των ζώων στην ψυχική υγεία του ανθρώπου – Γράφει η κτηνίατρος Χριστίνα Δουκάκη