Άρθρα και Έρευνες

Η σημασία των θεραπευτικών ομάδων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης