Θάλπος Καλαμάτας

Ζωγραφίζοντας πέτρες της θάλασσας