Καλή Ψυχική υγεία

Ας γίνει το παρελθόν ο φάρος μας και όχι το λιμάνι μας