Thalpos-Mental Health

Ψυχική Υγεία: Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω - Στις τελευταίες θέσεις η Ελλάδα

  • Δημοσιεύτηκε στις:
    11/03/2015
Ψυχική Υγεία: Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω - Στις τελευταίες θέσεις η Ελλάδα

Η Ευρώπη Υστερεί στην Έμπρακτη Εφαρμογή Φιλόδοξων Πολιτικών, σύμφωνα με το Νέο Δείκτη Ένταξης Ψυχικής Υγείας, ο οποίος αποτελεί μία νέα ερευνητική πρωτοβουλία για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, μία έρευνα η οποία διεξήχθη από τον Economist (EIU), με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρίας Janssen.

Βασικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι η Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή του Δείκτη εξαιτίας του ισχυρού συστήματος υγείας και της εξαιρετικής κοινωνικής πρόνοιας, ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Σκανδιναβικές χώρες. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται πολύ χαμηλά σύμφωνα με την κατάταξη, και συγκεκριμένα στην 28η θέση (από τις 30 συνολικά) πριν την Ρουμανία και στην Βουλγαρία, ενώ η Κύπρος βρίσκεται στην 23η θέση. Παρόλα αυτά, τα παραδείγματα καλών πρακτικών στον τομέα της παρέμβασης δεν περιορίζονται μόνο στις πρωτοπόρες χώρες και οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η πρόοδος είναι απαραίτητη για όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη.

Η έρευνα εστιάζει στις προκλήσεις που προκύπτουν από την ένταξη στην κοινωνία και την απασχόληση των ασθενών με ψυχική νόσο, εντός των 28 Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Η κατάταξη των χωρών έχει γίνει σύμφωνα με το βαθμό δέσμευσής τους στο να υποστηρίζουν τους ασθενείς με ψυχική νόσο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι, ενώ υπάρχουν πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Ευρώπη στο σύνολό της έχει πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να μπορέσουν οι ασθενείς με ψυχική νόσο να υποστηρίζονται επαρκώς και να ενσωματωθούν πραγματικά μέσα στην κοινότητά τους.

Η πιο προφανής ένδειξη της ανεπάρκειας στη φροντίδα των ασθενών με ψυχική νόσο είναι το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ εκείνων που πάσχουν από μια ψυχική νόσο και εκείνων που λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα. «Περίπου 165 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποφέρουν από μια ψυχική ασθένεια, κάποια στιγμή μέσα σε ένα έτος», επισημαίνει η Mary Baker, απερχόμενη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Εγκεφάλου. Συνεχίζοντας, τόνισε σχετικά με την αντιμετώπιση «Ωστόσο, περίπου μόνο το ένα τέταρτο αυτών των ανθρώπων, λαμβάνουν κάποια θεραπεία και περίπου ένα 10% έτυχαν φροντίδας, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «θεωρητικά επαρκής».

Μεθοδολογία της Έρευνας και Ευρήματα

Ο Δείκτης Ένταξης στην Ψυχική Υγεία βασίζεται σε μια σειρά από δείκτες, μεταξύ των οποίων είναι το περιβάλλον των ασθενών με ψυχική νόσο, η πρόσβαση που έχουν σε ιατρική βοήθεια και υπηρεσίες, οι ευκαιρίες που τους δίνονται -ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την εργασία - η διαχείριση όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος. Η ανάπτυξη των δεικτών μέτρησης έγινε σε συνεργασία με μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων στην ψυχική υγεία, η οποία αποτελείτο από ειδικούς επαγγελματίες υγείας σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, ασθενείς, φροντιστές και οργανισμούς έρευνας.

Με το Βλέμμα στο Μέλλον

«Αυτή η έρευνα αναδεικνύει τα άριστα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών στην παροχή φροντίδας στην ψυχική υγεία, αλλά και τους τομείς ανεπάρκειας που πρέπει να αντιμετωπιστούν», δήλωσε η Jane Griffiths, Πρόεδρος του Ομίλου Εταιρειών Janssen στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. «Ελπίζουμε ότι η έρευνα αυτή θα επιτρέψει την τεκμηριωμένη συζήτηση και τη στενότερη συνεργασία και δράση μεταξύ όλων των φορέων λήψης αποφάσεων όσον αφορά στην ενσωμάτωση των ασθενών με ψυχική νόσο, η οποία ακολούθως θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα για τους ασθενείς που ζουν με αυτές τις παθήσεις». «Η Janssen έχει δεσμευθεί να προσφέρει την καλύτερη ποιότητα στη φροντίδα των ασθενών με ψυχική νόσο και να αναγνωρίζει ότι η ένταξή τους αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποκατάστασή τους», πρόσθεσε.
Περαιτέρω έρευνα θα κυκλοφορήσει αργότερα εντός του έτους, η οποία εξετάζει με περισσότερες λεπτομέρειες διάφορες περιπτώσεις κρατών, επισημαίνοντας τις περιοχές που έχουν ανάγκη προς βελτίωση και αναδεικνύοντας επίσης τις βέλτιστες πρακτικές.
Τα πλήρη αποτελέσματα του Δείκτη Ένταξης Ψυχικής Υγείας και το σύνολο των ευρημάτων τα οποία απορρέουν από την Λευκή Βίβλο, μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση: www.mentalhealthintegration.com

Κατάταξη χωρών

Ο Δείκτης Ένταξης Ψυχικής Υγείας του Economists (EIU) μετρά το βαθμό στήριξης των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων όσον αφορά στην ένταξη των ασθενών με ψυχική νόσο στην κοινωνία. Γίνεται σύγκριση των επιπέδων στήριξης ανάμεσα σε 30 Ευρωπαϊκές χώρες – τα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Συνολική Βαθμολογία

1 Γερμανία 85.6
2 Ην. Βασίλειο 84.1
3 Δανία 82.0
4 Νορβηγία 79.5
5 Λουξεμβούργο 76.6
6 Σουηδία 74.1
7 Ολλανδία 72.8
8 Εσθονία 71.4
9 Σλοβενία 71.1
10 Βέλγιο 70.7
11 Φινλανδία 70.0
12 Ισπανία 68.8
13 Γαλλία 68.4
14 Ιρλανδία 68.0
15 Πολωνία 65.4
16 Ιταλία 59.9
17 Μάλτα 59.7
18 Τσεχία 59.4
19 Αυστρία 57.9
20 Λιθουανία 53.5
21 Λετονία 51.9
22 Σλοβακία 46.8
23 Κύπρος 46.6
24 Ελβετία 45.7
25 Ουγγαρία 43.9
26 Κροατία 40.1
27 Πορτογαλία 38.1
28 Ελλάδα 38.0
29 Ρουμανία 34.7
30 Βουλγαρία 25.0

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για το Δείκτη Ένταξης Ψυχικής Υγείας
Καθηγητής Peter Huxley, Ηνωμένο Βασίλειο
Καθηγητής για την Έρευνα Ψυχικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Bangor University, Ουαλία
Kevin Jones, Ιρλανδία
Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών των Ατόμων με Ψυχική Ασθένεια (EUFAMI)
Pedro Montellano, Πορτογαλία
Πρόεδρος, Παγκόσμια Συμμαχία για την Ψυχική Υγεία – Δίκτυα Συνηγορίας στην Ευρώπη (GAMIAN Europe)
Dr Slawomir Murawiec, Πολωνία
Συνδιοργανωτής της τελευταίας Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Συστήματα Ψυχικής Υγείας για λογαριασμό της EHMA (Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαχείρισης Υγείας)
Stephanie Saenger, Ολλανδία
Πρόεδρος, Συμβούλιο Εργοθεραπευτών των Ευρωπαϊκών Χωρών