Thalpos-Mental Health

Γνώριζες ότι ο Δήμος σου έχει αυτές τις παροχές για σένα;

  • Δημοσιεύτηκε στις:
    12/04/2021

από την κοινωνική λειτουργό του "Θάλπος Αττικής" Μαρίνα Νικολάου

Οι Δημότες μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο στον οποίο ανήκουν όταν χρειάζονται κάποια βοήθεια ή στήριξη. Πιο συγκεκριμένα, η Κοινωνική Υπηρεσία μπορεί να ακούσει τις ανάγκες των πολιτών, να τις αξιολογήσει και να τις παραπέμψει στην αρμόδια υπηρεσία ή Φορέα. Ταυτόχρονα, λειτουργούν υπηρεσίες και προγράμματα τα οποία έχουν ως βασικό στόχο την παροχή βοήθειας στους δημότες. Μερικά από τα προγράμματα που υπάρχουν στους περισσότερους Δήμους είναι τα παρακάτω:

Κέντρα Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, τις υπηρεσίες, τα προγράμματα και όλους τους φορείς που μπορούν να παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας. Εδώ, έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται όλοι οι δημότες και οι συγγενείς τους που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα. Για παράδειγμα: ανεργία, έλλειψη στέγης, δυσκολία διαβίωσης λόγω κάποιας αναπηρίας, οικονομικές δυσκολίες κ.α. Επιπρόσθετα, τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης  για ποικίλα αιτήματα, μερικά από αυτά είναι: προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας, εύρεση εργασίας και ευκαιριών νέων, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων κ.α.

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

Παρέχει, συμβουλευτική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, μικρές αγορές, πληρωμές λογαριασμών, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους και σε άτομα με αναπηρίες. Στόχος των υπηρεσιών είναι να παραμείνουν μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.

Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί μια δομή που προσφέρει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και προϊόντα υγείας σε δημότες με χαμηλά εισοδήματα και με ελάχιστη ή μηδαμινή πρόσβαση στο σύστημα περίθαλψης. Με την προσκόμιση πρόσφατης συνταγής της φαρμακευτικής αγωγής ο ωφελούμενος μπορεί να λάβει δωρεάν τα ζητούμενα. Το Κοινωνικό Φαρμακείο μπορεί να εξασφαλίσει φάρμακα ακόμα και σε ανασφάλιστους πολίτες.

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διανέμει τρόφιμα, συσσίτιο, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα κ.α. σε δημότες με χαμηλά εισοδήματα. Λειτουργεί καθημερινά και μπορούν να απευθυνθούν σε αυτό όχι μόνο οι δημότες οι οποίοι έχουν ανάγκες, αλλά και όσοι επιθυμούν να προσφέρουν οι ίδιοι τρόφιμα ή ρούχα- υποδήματα.

Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

Ο σκοπός των ΚΑΠΗ είναι η πρόληψη ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματά τους και η υγειονομική πρόληψη (1). Το ΚΑΠΗ παρέχει συμβουλευτική και στήριξη στα μέλη του προκειμένου να αντιμετωπίσουν θέματα που αφορούν την επικοινωνία τους με νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, πρόνοια και άλλους φορείς. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική φαίνεται να είναι η οργάνωση ομάδων οι οποίες εμψυχώνουν τα μέλη. Μερικές από αυτές είναι: ομάδες χορωδίας, αλληλοβοήθειας, ψυχαγωγίας, εκδρομών κ.α.

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

Το Κ.Η.Φ.Η. είναι ανοιχτή δομή ημερήσιας φροντίδα ηλικιωμένων και απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρίες (AMEA) που πάσχουν από προβλήματα υγείας (κινητικές δυσκολίες, καρδιακές παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη, άνοια κ.α.) που χρήζουν μόνιμης ή πρόσκαιρης βοήθειας. Τα άτομα αυτά μπορούν να φιλοξενηθούν για μικρό χρονικό διάστημα εδώ και να λαμβάνουν υπηρεσίες φροντίδας, ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης (2).

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών

Στα Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων μπορούν να απευθυνθούν οι γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως είναι η βία οποιασδήποτε μορφής (σωματική ,λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική, οικονομική ), οι δύσκολες συνθήκες ζωής ( ανεργία, μονογονεϊκή οικογένεια, μετανάστευση, θύματα trafficking, γυναίκες που υφίστανται διακρίσεις κ.α.). Τα Κέντρα παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη,  νομική συμβουλευτική, κοινωνική  συμβουλευτική, εργασιακή συμβουλευτική και παραπομπή γυναικών σε ξενώνες φιλοξενίας στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άλλο στεγαστικό περιβάλλον κατάλληλο και ασφαλές για διαβίωση.

Κάθε Δήμος οφείλει να προστατεύει τους Δημότες του και να τους παρέχει όσον το δυνατό μεγαλύτερη στήριξη. Όμως και κάθε δημότης με την σειρά του οφείλει να ενημερώνεται για τα δικαιώματα του και τις παροχές που μπορεί να του δώσει η ίδια η πολιτεία. Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από επιστημονικό προσωπικό στους πολίτες εντελώς δωρεάν και με εχεμύθεια.

 

Πηγές

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%9...

https://www.kedith.gr/

Photo by AbsolutVision on Unsplash