Thalpos-Mental Health

Ενσυναισθητική ηγεσία

  • Δημοσιεύτηκε στις:
    15/09/2021

από την ψυχολόγο του "Θάλπος Καλαμάτας" Εύη Τσικρικού

Ένα στρεσογόνο εργασιακό περιβάλλον, μια δυσλειτουργική επικοινωνία και ένα deadline με μικρό χρονικό περιθώριο σε συνδυασμό με τυχόν προσωπικά προβλήματα, οδηγούν συχνά τους εργαζομένους σε μειωμένους ρυθμούς παραγωγής και σε αύξηση των λαθών. Μία σωστή όμως διαχείριση, με εργαλείο πάντα την ενσυναίσθηση, από μέρους του επικεφαλής της ομάδας μπορεί να βοηθήσει τόσο τον εργαζόμενο όσο και την επιχείρηση. H έλλειψη όμως της ενσυναίσθησης είναι δυστυχώς άφθονη στον σημερινό χώρο εργασίας.

Ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα του ατόμου να κατανοήσει τις ανάγκες των άλλων, να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των συνεργατών του και πώς αυτά επηρεάζουν την αντίληψη και την απόδοση τους. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσει με τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα, αλλά να είναι πρόθυμος και ικανός να εκτιμήσει τη συναισθηματική τους κατάσταση. Η ενσυναισθητική ηγεσία, εν προκειμένω, είναι η ικανότητα αυτού που ηγείται να μπορεί να κατανοεί τους άλλους μέσα από τα συμφραζόμενα, τις εμπειρίες και τις ανάγκες τους και να είναι ενήμερος για τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.

Μία από τις ευθύνες της ηγεσίας είναι ο καθορισμός και η σχεδίαση του μακροπρόθεσμου οράματος που έχει για τον οργανισμό του και ο καθορισμός ορισμένων βραχυπρόθεσμων στόχων που πρέπει να επιτύχουν οι υπάλληλοι προκειμένου να μετατρέψουν τον σχεδιασμό σε πραγματικότητα. Ο εκάστοτε επικεφαλής όμως, πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τον εσωτερικό σκοπό που κινητοποιεί τον κάθε εργαζόμενο του και να το ευθυγραμμίζει με τους στόχους του οργανισμού. Αυτό απαιτεί να τους ρωτάει για τις σκέψεις και τις ιδέες τους και να είναι δεκτικός σε αυτές.

Αυτό είναι μεν πιο εύκολο στα λόγια παρά στην πράξη, αλλά τα οφέλη της ενσυναίσθητης ηγεσίας είναι αδιαμφισβήτητα, ειδικά κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπως οι τρέχουσες. Έρευνες έχουν αποδείξει τον θετικό αντίκτυπο μιας κουλτούρας ενσυναίσθησης στο ηθικό, την παραγωγικότητα, την απασχόληση και την αφοσίωση των εργαζομένων, καθώς και στην ψυχική τους υγεία. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμη για την εύρεση λύσεων σε δύσκολες καταστάσεις, ξεκλειδώνοντας σημαντική πτυχές των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Αν και συνήθως η ενσυναίσθηση παραλείπεται από τον διάλογο περί επιτυχημένης ηγεσίας, ωστόσο η ενσωμάτωση της στον τρόπο με τον οποίο ηγείται ένας επικεφαλής τους συνεργάτες του, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα καθώς:

• Επιτρέπει στους εργαζόμενους να αισθάνονται ασφαλείς με τις αποτυχίες τους γιατί θα μπει στην διαδικασία να κατανοήσει τη βασική αιτία πίσω από τις κακές επιδόσεις, πριν επιρρίψει ευθύνες.

• Τον ωθεί  να βοηθήσει τους εργαζόμενους που καταβάλλουν προσπάθειες να βελτιωθούν και να διαπρέψουν.

• Τον προτρέπει να χτίσει και να αναπτύξει σχέσεις με αυτούς που ηγείται.

Ο επικεφαλής ξοδεύοντας περισσότερο χρόνο για να μάθει τις ανάγκες των εργαζομένων του, θα μπορέσει να  δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και να τους προσεγγίσει με τρόπο που θα τους κατευθύνει βέλτιστα προς την επίτευξη των στόχων τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  

https://www.tanveernaseer.com/why-empathy-matters-in-leadership/

https://www.livemint.com/opinion/columns/the-need-for-empathetic-leaders...

Photo by krakenimages on Unsplash